درباره من

یونس شجاعی هستم

صاحب صدای پادکست یار دبستانی

در کنار شما دارم می آموزم و درس های ناب شما را به صوت تبدیل می کنم و در اختیار همه می گذارم . اگر تمایلی به این همرامی دارید پادکست یار دبستانی را فراموش نکنید.