هدف ما

هدف ما شنیدن تجربیات و درس گرفتن

همه ی ما داستانی داریم.

ما اینجاییم که تجربیات واقعی زندگی شما را بشنویم و با دیگران به اشتراک بگذاریم. درس گرفتن از زندگی همدیگر بهترین راه و روش برای رسیدن به رستگاری است. درس زندگی را جایی ارائه نمی دهند .. درس زندگی را باید آموخت اگر شما هم فکر می کنید داستانی برای گفتن دارید پادکست یار دبستانی را فراموش نکنید.

در آینده چه می کنیم

1- معرفی داستان شما

. داستان نویس ها

. نمایش نامه نویس ها

. فیلمنامه نویس ها

. معرفی به افراد نیازمند به انگیزه

2 – کمک به حال بهتر

. تشویق آدم ها به ابراز خود

. تشویق به همدلی

. کمک به جامعه ای بهتر

. یاری رسانی هر چند کوچک جهت آرمانی تر زندگی کردن

3- پیشنهاد های شما را می شنوم

. برای بهبود رفتار و کردار و گفتار زندگی خودم